Uppslagsverket

H

Hjässminilob övre

Lobulus parietalis superior

Belägen på hjässlobens övre del mellan den bakre centralvindlingen och nackloben.Breder ut sig både på hemisfärens insida och dess utsida. Omfattar större delarna av Brodmannareorna 5 och 7.

Området är av största betydelse för hur vi med ledning av synintryck och information från rörelseapparaten kan utföra meningsfulla hand-, huvud-, arm-, ben- och ögonrörelser. Särskilt area 5 har omfattande förbindelser med både motoriska och premotoriska cortex.

Det övre hjässminiloben bidrar med delar av den information som krävs för att hjärnan skall kunna skapa en "inre" 3-dimensionell karta av vår omgivning kopplad med en "exakt uppfattning" om var någonstans vår kropp och dess olika delar befinner sig i, och hur de rör sig i, detta 3-dimensionella rum samt arten och läget hos de föremål som rummet innehåller.

Bakre blickriktningscentrum (parieto-occipitala blickriktningscentrum) är beläget på gränsen mot nackloben.
...