Uppslagsverk

K

Kräkningscentrum

Area postrema

Area postrema är ett litet upphöjt område beläget allra längst caudalt i fjärde ventrikelns "golv" omedelbart t.hö. och t.vä. om medellinjen. Området innehåller nervcellskroppar och ett kapillärnät vilket saknar blod-hjärnbarriär. Area postrema är avskiljt från ventrikelns likvor cerebrospinalis med hjälp av ett enkelt lager ependymceller och tanycyter.

Frånvaron här av en blod-hjärnbarriär och det speciella ependymskiktet gör det möjligt för nervcellerna i area postrema att, så att säga, avsmaka blodets och likvors kemiska sammansättning. På grund av denna analysmöjlighet har area postrema inflytande på vatten- och energibalancen, på kontrollen av hjärt-kärlfunktionerna samt förmågan att utlösa illamående och kräkningar. Area postrema har väl utvecklade förbindelser med nucleus tractus solitarii och nucleus dorsalis nervi vagi
...