Uppslagsverk

C

Circumventrikulära organen

Begränsade områden i hjärnan som saknar blod-hjärnbarriär och som ligger i anslutning till hjärnans ventrikelsystem.

Följande områden räknas som circumventrikulära organ:
1/ Eminentia mediana
2/ Subfornikalorganet
3/ Organum vasculosum i lamina terminalis
4/ Hypofysens baklob
5/ Subcommissuralorganet
6/ Tallkottkörteln
7/ Area postrema
...