Uppslagsverket

M

Mediala upphöjningen

Eminentia medialis

En sådan upphöjning till hö. och en till vä. om medellinjen, rostralt i fjärde ventrikelns golv.

Får inte förväxlas med eminentia mediana i hypothalamus
...