Uppslagsverket

U

Utsidan på tredje ventrikelns golv.

Tuber cinereum

Gråfärgat område som hör till hypothalamus och är beläget på mellanhjärnans undersida samt ger upphov till hypofysstjälken.
Tuber cinereum ligger bakom synnervskorset och framför vårtkropparna samt begränsas åt sidorna av substantia perforata anterior. Området innehåller på hö. och vä. sida, i anslutning till vårtkroppen, nucleus tuberomammillaris.

Förväxla inte tuber cinereum med tuberculum cinereum som ligger på förlängda märgens utsida.
...