Uppslagsverket

F

Forels fält H.

Tegmentala området H.

H, Forels fält H3, Prerubrala fältet

H-fältet ligger medialt i subthalamus och utgör genomfartsled för:

1/ Den amygdalo-thalamisk förbindelsen i ansa peduncularis
2/ Signalflöden från GPi i ansa- och fasciculus lenticularis till thalamus
3/ Signalflöden från nucleus dentatus i cerebellum till thalamus
4/ Mediala lemnisken på väg till thalamus
...