Uppslagsverket

F

Forels fält H2

Tegmentala området H2

H2

Nervtrådsområde som ligger ventralt i subthalamus och som bl.a. förmedlar fasciculus lenticularis från GPi in till Forelska fältet H1 och sammansmältningen där med ansa lenticularis till fasciculus thalamicus.
...