Uppslagsverket

F

Forels fält H1

Tegmentala området H1

H1

Nervtrådsområde som ligger dorsalt i subthalamus och som bl.a. förmedlar fasciculus thalamicus in till thalamuskärnorna VA och VL.
...