Uppslagsverket

P

Pregeniculära (thalamus)kärnan.

Nucleus pregeniculatus (thalami)

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger i ventrala(sub) thalamus i anslutning till laterala knäkroppen och är inkopplad i synsystemet. Den räknas till det "Accessoriska optiska systemet (AOS)" och tar emot ett direkt signalinflöde från näthinnan via tractus opticus samt från bl.a. synbarken(BA 17,18,19).

Pregeniculära thalamuskärnan kontaktar:
1/ Olika mesencephala syncentra
2/ Cerebellum via omkopplingar i olivainferiorkomplexet och
ponskärnorna,
3/ Nucleus suprachiasmaticus.

Kärnan anses dels vara av betydelse för samordningen av blickriktning, balans och huvudets rörelser och dels delta i kontrollen av dygnsrytmen.

Giolli R. A., Blanks R. H. I. and Lui F. (2006) The accessory optic system: basic organization with an update on connectivity, neurochemistry, and function. Progress in Brain Research, 151:409-443.
...