Uppslagsverket

H

Hjässloben

Lobus parietalis

Parietalloben

ligger bakom centralfåran, ovanför sidofåran och framför en linje mellan hjäss-nack fåran och nackinbuktningen. I hjässloben samordnas sinnesintrycken från öga, öra, hud och rörelseapparat med varandra och hjärnan skapar här en "inre bild", en representation, av omvärlden och den egna kroppens läge och rörelser i denna omvärld. Vänster parietallob handskas med information som främst rör den högra omvärlds- och kroppshalvan. Höger parietallob tar hand om de vänstra halvorna (obs neglekt).

Parietalloben brukar delas in i två funktionella partier.
1) Främre parietala cortex.
2) Bakre parietala cortex.

1) Främre parietala cortex omfattar: gyrus postcentralis med primära känselbarken, somato-sensoriska cortex, SS I, d.v.s. areorna 3, 1, 2, 43.

2) Bakre parietala cortex omfattar:
i) Övre hjässminiloben (lobulus parietalis superior) med de somato-sensoriska associations- areorna 5 och 7, båda med delar som sträcker sig över på hemisfärens insida.
ii) Nedre hjässminiloben(lobulus parietalis inferior) som består av area 40 kantvindlingen (gyrus supramarginalis) och area 39 vinkelvindlingen (gyrus angularis).
Sulcus interparietalis avgränsar den nedre hjässminiloben från den övre.

Bakre parietala cortex ingår bl.a. i den associativa/kognitiva återkopplingskretsen genom basala ganglierna


Till parietalloben är knutna en rad viktiga funktionella begrepp och skadetecken.

PTO-området
Astereognosi
Asomatognosi
Anosognosi
Anosodiafori
Autotopagnosi
Asymboli för smärta
Balint-syndromet
Neglect/semineglekt
Gerstmann-syndromet
Apraxi
Ideo-motorisk apraxi
Konstruktions apraxi
Hemineglect
...