Uppslagsverket

S

Synhögskärnor, caudala intralaminära gruppen.

Nuclei caudales intralaminares thalami

Intralaminära caudala gruppen synhögskärnor., CM-PF komplexet

De caudala intralaminära thalamuskärnorna, en grupp till hö. och en till vä., ligger inlagrade i thalamus inre vita substansskikt (lamina medullaris thalami interna).

Till gruppen räknas: CM-kärnan (nucleus CentroMedianus) och PF-kärnan (nucleus ParaFascicularis).

Kärnorna tar emot signaler från lilla hjärnan, från ryggmärgens bakhorn (nociception), från flertalet hjärnstamskärnor och då inte minst från cholinerga, noradrenerga och serotoninerga enheter.

Nucleus parafascicularis har kontakt med i stort sett hela storhjärnsbarken samt till en del med striatum.
Centrum medianum kontaktar framförallt striatum. Striatum, i sin tur, återkopplar till thalamus och på den vägen vidare till bl.a. somato-motoriska cortex.

Den här thalamo-striatala sammankopplingen innebär en viktig mötes- och samordningsplats för aktiviteterna i de två stora subcortikala motoriska styrenheterna: cerebellum och basala ganglierna samt korta kontaktvägar till motoriska områden i storhjärnsbarken.

CM-PF komplexet svarar för huvuddelen av signalflödet från thalamus till striatum (de thalamo-striatala projektionerna)
...