Uppslagsverket

P

Parkinsons sjukdom

Paralysis agitans

Parkinsons sjukdom beror på att dopaminerga neuron i substantia nigras kompakta del har degenererat. Dopaminbristen leder till en allvarlig obalans inom basala gangliernas kopplingssystem. Följden blir en s.k. hypokinetisk rörelsesjukdom d.v.s. en nedsatt och rubbad rörelseförmåga.


Sjukdomen uppvisar flera, med tiden allt svårare, motoriska symptom:

1/ Oförmåga eller stora svårigheter att sätta igång en rörelse (akinesi)
2/ Långsamma rörelser (bradykinesi)
3/ Muskelstelhet (rigiditet)
4/ Darrningar (tremor)
5/ Talsvårigheter (dysartri)
6/ Rubbad kroppshållning och balansstörningar.

I många fall tillstöter efter längre eller kortare tid demens.

Se: Dr Strangelove syndromet
...