Uppslagsverket

S

Sekundära känselbarken

Somatosensoriska cortex II

Känselbark, sekundär, Sekundära somatosensoriska cortex, SS II, S II, S 2

Sekundära känselbarken täcker delar av operculum parietale (d.v.s. gyrus postcentralis nedre del).
Delar av Brodmanareorna 40 och 43 räknas till sekundära känselbarken.
SS II i de båda hjärnhalvorna är intimt sammankopplade med varandra via corpus callosum. En lokal retning, ex.vis en vibration, på ena kroppshalvan resulterar i en aktivering av motsatta sidans SS II, och ca.0,01 sekund senare aktiveras även den retade sidans SS II. Som väntat fås också en aktivering av SS I, men här enbart på den motsatta hjärnhalvan.

Sekundära känselbarken anses ta emot känselintryck (tryck-, smärt- och beröringsinformation) från hud, muskulatur och inälvor samt att ha att göra med vår förmåga att bedöma strukturen (texturen) hos en yta.
...