Uppslagsverket

S

Synhögskärnor, rostrala intralaminära gruppen

Nuclei rostrales intralaminares thalami

Intralaminära rostrala gruppen synhögskärnor.

De rostrala intralaminära thalamuskärnorna, en grupp till hö. och en till vä., ligger i thalamus inre vita substansskikt (lamina medullaris thalami interna).

Gruppen omfattar tre mindre enheter (nucleus paracentralis, nucleus centralis lateralis och nucleus centralis medialis) som alla sänder trådar både till striatum och till cortex cerebralis; särskilt till den främre delen av PTO-cortex.

Gruppen tar emot signalinflöden från ryggmärgens bakhon(nociception) och intermediära grå substans, från cerebellum, från flertalet hjärnstamskärnor och då inte minst från cholinerga, noradrenerga och serotoninerga enheter.
...