Uppslagsverket

N

Neuronal tillväxtfaktor

Nerve Growth Factor

NGF

Är en av flera medlemmar i ämnesgruppen Neurotropiner.
NGF är en relativt liten nervcellsproducerad proteinmolekyl, som är av största betydelse under nervsystemets mognadsperiod.
NGF har då en avgörande tillväxtbefrämjande, regenererande och livsuppehållande funktion, som med avseende på den vuxna människans CNS, med få undantag, har förlorat sin betydelse.

Biane J., Conner JM. and Tuszynski MH. (2014) Nerve growth factor is primarily produced by GABAergic neurons of the adult rat cortex. Front. Cell. Neurosci., 07 http://dx.doi.org/10.3389/fncel.2014.00220
...