Uppslagsverket

L

Limbiska thalamus

Limbic thalamus

Limbiska thalamuskärnor.

Hit räknas:
1/ mediodorsala thalamuskärnan
2/ anteriora thalamuskärnan
3/ laterodorsala thalamuskärnan

och ofta även:
4/ det mediana thalamuskärnkomplexet
5/ intralaminära thalamuskärnorna och
6/ vissa pulvinarkärnor.

Gemensamt för de limbiska thalamusdelarna är:
signalinflöden/afferens från den acetylcholinproducerande cellgrupp Ch6 (dorsolaterala tegmentkärnan) samt tur-och-retur-trafik med orbitofrontala cortex och med olika delar av den limbiska loben.
...