Uppslagsverket

H

Hjärnspringa tvärgående

Fissura transversa cerebri

Hjärnspricka, tvärgående

den djupa springa/spricka/klyfta som skiljer lillhjärnan från storhjärnan. Lillhjärnstältet (tentorium cerebelli), en del av den hårda hjärnhinnan, ligger inskjutet i den tvärgående hjärnspringan.
...