Uppslagsverk

C

Cellgrupp Ch8

Nucleus parabigeminalis

Parabigeminala kärnan, Ch8

Kärnan, en till hö. och en till vä., tillhör de acetylcholinproducerande cellgrupperna i formatio reticularis. Kärnan är belägen i lamina tectis yttre parti i höjd med den nedre fyrhögen och innehåller den acetylcholinproducerande cellgruppen Ch8. Kärnan deltar i behandlingen av synsignaler och är uppkopplad mot bl.a. det övre fyrhögsparet, laterala knäkroppen, pulvinar och primära syncortex.
...