Uppslagsverket

Y

Yttersta nervtrådskapseln

Capsula extrema

Capsula extrema, en på hö. och en på vä. sida, består av ett skikt vit substans inklämt mellan claustrums utsida och insulabarkens insida. Nervtrådskapseln består till en del av insulans afferenta och efferenta trådflöden samt till en del av genomlöpande associationsbanor. Bland de senare har man med hjälp av diffusions tensor tractografi kunnat identifiera ett bansystem som binder samman Brocas fält med Wernickes fält d.v.s. ett bansystem analogt med fasciculus arcuatus och troligen av betydelse (än så länge oklart vilken) för vår tal-/språkförmåga.
Makris N. and Pandya D. N., The extreme capsule in humans and rethinking of the language circuitry. Brain Struct.Funct., 2009, 213:343–358.
...