Uppslagsverket

L

Ledningsbanor i levande hjärna; avbildningsmetoder.

Tractographi.

Diffusion Tensor Imaging , DTI, Diffusion Tensor Tractografi, DTT, DT-MRI tractografi

Diffusion Tensor Tractografi är en avancerade magnetkamerabaserad avbildningsmetod (MRI), med vars hjälp det är möjligt att återge förloppet av olika ledningsbanor i den levande människohjärnan.

Tekniken gör det möjligt att avbilda vattenmolekylers diffusionsriktning. Vattenmolekylerna i de axoner som bygger upp de olika ledningsbanorna kan framförallt diffundera (röra sig) i axonens längsriktning! Denna inskränkning av diffusionsriktningen kan registreras, avbildas och läggas samman med konventionella MRI-bilder.
...