Uppslagsverk

D

Dorsala tegmentbanan (Shute & Lewis)

Fasciculus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).

Tractus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis)., Retikulära aktiveringssystemet., ARAS. , Ascending Reticular Activating System.

Trådbunt som huvudsakligen utgår från de acetylcholinproducerande cellgrupperna Ch5 och Ch6 och som framförallt slutar i olika thalamuskärnor. Trådbunten räknas som en av de viktigaste komponenterna i "det uppåtstigande retikulära aktiveringssystemet", ARAS. Den innehåller, vid sidan om de acetylcholinerga trådarna från Ch5 i TPP-kärnan och från Ch6 i den dorsolaterala tegmentkärnan, även
a) serotoninerga trådar från nucleus raphes dorsalis,
b) noradrenerga trådar från locus coeruleus och
c) dopaminerga trådar från area tegmentalis ventralis.
...