Uppslagsverket

R

Rasmussens nervtrådsbunt

Tractus olivocochlearis

Rasmussens nerv, Fasciculus olivocochlearis

Rasmussens nervtrådsbunt utgår från de acetylcholinproducerande neuronen i den periolivära kärngruppen i pons, tar sig ut ur hjärnstammen med nervus vestibulocochlearis (kranialnerv VIII) och slutar med synapser på sinnescellerna i det Cortiska organet. Det handlar alltså om efferens till ett sinnesorgan!! (Jämför med gamma-efferensen till muskelspolarna.)
Den periolivära kärngruppen står under inflytande av signaler från högre nivåer bl.a. cortex. Kopplingssystemet möjliggör för hjärnan att själv modifiera och styra inflödet av ljudsignaler.
...