Uppslagsverket

P

Piriforma hjärnbarken

Cortex piriformis

Pyriforma hjärnbarken, Cortex pyriformis

Barkområdet räknas som primär olfactorisk(lukt) hjärnbark och omfattar uncus parahippocampalis, cortex amygdaloideum samt främre delen av gyrus parahippocampalis.
...