Uppslagsverket

H

Hjärnspringa, längsgående

Fissura longitudinalis cerebri

Hjärnspricka, längsgående

Detta är den den djupa springa/spricka/klyfta som delar upp stora hjärnans ovansida i en vä. och en hö. halva (vä. och hö. hemisfär). Hjärnskäran (falx cerebri), en del av den hårda hjärnhinnan, hänger ner i den längsgående hjärnspringan. Hjärnbjälken/balken (corpus callosum) bildar botten i den längsgående hjärnspringan.
...