Uppslagsverket

B

Bakhjärnan

Rhombencephalon

Ruthjärnan, Myelencephalon, Metencephalon

Rhombencephalon delas upp i:
Myelencephalon = medulla oblongata (förlängda märgen) och
Metencephalon = pons (bryggan) och cerebellum (lilla hjärnan)
...