Uppslagsverket

L

Locus coeruleus tvärförbindelser.

Locus coeruleus commissuren

Tvärförbindelse mellan hö. och vä. locus coeruleus.

De båda sidornas locus ceruleus har ett mkt. välutvecklat system av av sinsemellan interna (commissurala) förbindelser. Detta medför att det kan vara svårt att avgöra till vilken sida man bör härleda en effekt av locus coeruleusstimulering.
...