Uppslagsverk

K

Kölliker-Fuses kärna

Koelliker-Fuses nucleus

Kölliker-Fuses område

Kölliker-Fuses kärna, en på hö. och en på vä. sida, ligger rostralt i pons mellan den inre parabrachiala kärnan och cellgrupp A5 (noradrenalin).

Kölliker-Fuses kärna bildar tillsammans med nervceller i den inre parabrachiala kärnan hjärnstammens pneumotaktiska centrum som avbryter inandningsfasen och möjliggör utandningsfasen under ventilationscykeln. Området räknas som en mönstergenerator.
...