Uppslagsverket

H

Hypofysstjälkens kärna

Nucleus arcuatus hypothalami

Hypothalamuskärna, arcuatus, Nucleus infundibularis , Arcuatuskärnan (hypothalamus) , Leptin, Drogmissbruk

Kärnan ligger vid hypofysstjälkens bas i anslutning till eminentia mediana i tredje ventrikelns golv.

Kärnan innehåller flera olika slags nervcellstyper bl.a.:

1/ Tubero-infundibulära dopaminproducerande neuron (cellgrupp A12) vilka levererar dopaminet till det hypofysära portasystemet i eminentia mediana för vidare befordran till hypofysens framlob där prolaktinproduktionen dämpas/hämmas.

2/ GHRH-(Growth Hormone Releasing Hormone)-producerande neuron som via portasystemet i eminentia mediana stimulerar hypofysens framlob att producera tillväxthormon (GH). GHRH-effekten motverkas av somatostatin.

3/ Aptitkontrollerande, AgRP-NPY-GABA-positiva, neuron som vid överstimulering orsakar ett ohämmat födointag. Neuronen bromsas bl.a. av insulin och av det i fettväven producerade hormonet: leptin.

4/Beta-endorphinproducerande neuron som anses vara inblandade i olika typer av missbruk (alkohol, droger, nikotin) genom att aktivera opioidreceptorer av µ-typ bl.a. i tVTA-kärnan.
...