Uppslagsverket

P

Pontina miktionscentrum

Barringtons miktionsområde

Barringtons kärna, Urineringscentrum, PMC

Pontina miktionscentrum, ett på hö. och ett på vä. sida, är en diffus ansamling av nervceller som ligger dorsolateralt i översta delen av pons just rostralt om nervus trigeminus motoriska kärna. PMC hör till formatio reticularis och räknas ofta som en av formatio reticularis många mönstergeneratorer.

Pontina miktionscentrum sänder trådar

1/ till den parasympatiska ryggmärgskärnan vilken kontrollerar urinblåseväggens glatta tömmningsmuskel (musculus detrusor vesicae)
2/ till Onufs kärna som kontrollerar urinrörets slutarmuskel (musculus sphincter urethrae)
3/ till locus coeruleus samt
4/ upprätthåller tur-och-retur-trafik med PAG

Pontina miktionscentrum tar emot trådar från bl.a. nucleus posteromarginalis (nociception).
...