Uppslagsverket

B

Bakre hypothalamus regionen.

Regio hypothalamica posterior

För detaljer se area hypothalamica posterior!
...