Uppslagsverket

E

Epifasciculära kärnan

Nucleus epifascicularis

Den epifasciculära kärnan, en på höger och en på vänster sida, räknas till formatio reticularis och ligger intill nucleus prepositus hypoglossi.
Den epifasciculära kärnan sänder inhiberande signaler (GABA) till locus coeruleus.
...