Uppslagsverket

N

Noradrenerg efferens till cortex cerebri.

...