Uppslagsverket

N

Noradrenerga laterala tegmentala stråket.

Noradrenerga laterala tegmentala strian.

Diffust stråk av noradrenerga nervceller som binder samman cellgrupperna A1, A5 och A7 med varandra och med locus coeruleus.
...