Uppslagsverket

P

Paragigantocellulära kärnan

Nucleus paragigantocellularis ventrolateralis

Kärnan, en på hö. och en på vä. sida i formatio reticularis laterala/yttre parti, ligger i medulla oblongatas övre del.
Kärnan tar emot signaler från ett stort antal kringliggande områden med autonoma, viscerala och sensoriska funktioner samt har ett omfattande signalutflöde till locus coeruleuskomplxet.

Den ventrolaterala paragigantocellulära kärnan innehåller den noradrenerga cellgruppen A5.
...