Uppslagsverket

H

Hjärn-skänkel/arm

Crus cerebri

Utskjutande längsgående nervtrådsbunt, en på hö. och en på vä. sida, som är belägen på mitthjärnans framsida.
Vardera hjärnskänkeln består av tiotals miljoner myeliniserade nervtrådar varav de flesta kommer uppifrån storhjärnans bark och har sina målområden i bryggan, i förlängda märgen och i ryggmärgen.

Uppåt tränger sig hjärnskänkeln in i stora hjärnan och trådmassan bildar här på utsidan av mellanhjärnan den inre nervtrådskapseln (capsula interna).

Nedåt försvinner hjärnskänkeln in i bryggan där de flesta nervtrådarna har sina målområden.

En mindre trådportion - Pyramidbanan (tractus cortico-spinalis) - tar sig ner genom hela bryggan och dyker upp som en längsgående ås, Pyramiden, tätt intill medellinjen på förlängda märgens framsida.

Mellan de båda hjärnskänklarna ligger hjärnarmsgropen (fossa interpeduncularis) i vars botten det bakre blodkärlsinsläppet (substantia perforata posterior) är beläget och här, ur gropens väggar, kommer det tredje kranialnervsparet (n. oculomotorius) fram.
...