Uppslagsverket

I

Indusium griseum

Indusium griseum

Indusium griseum är ett tunt oregelbundet lager av grå hjärnsubstans som ligger på ovansidan av corpus callosum.
Indusium griseum börjar baktill på splenium corporis callosi och utgör där fortsättningen bakåt och uppåt runt splenium av gyrus dentatus avslutande del - gyrus fasciolaris.
Indusium griseum är ansluten till corpus callosum hela vägen fram till rostrum corporis callosi där det gråa substanslagret smälter in i gyrus paraterminalis och de där innanför belägna septala kärnorna.

Indusium griseum är en rest av det ursprungliga anlaget till hippocampus (primitiva hippocampus), som från början, innan corpus callosum tar form och börjar binda ihop de båda storhjärnshemisfärerna med varandra, anläggs U-format på vardera hemisfärens insida i kanten på den primitiva sidoventrikeln. Räknat framifrån/rostralt och bakåt/caudalt "borrar" sig corpus callosumtrådarna igenom den övre delen av primitiva hippocampus som då kraftigt förändras.
Tillkomsten av corpus callosum innebär att övre/dorsala delen av primitiva hippocampus på hö. och vä. sida delas upp i ett dorsalt och ett ventralt område åtskilda av corpus callosum.
Det dorsala området, som blir liggande ovanpå corpus callosum, bibehåller litet av primitiva hippocampus bark (indusium griseum) samt två associationsbanor (stria longitudinalis lateralis och medialis, ett par till hö och ett till vä.). De longitudinella striorna börjar framtill i gyrus paraterminalis och de septala kärnorna samt slutar baktill under splenium där de smälter in i respektive sidas fornix.
Det ventrala området, som blir "hängande" under corpus callosum, förlorar all grå substans men bibehåller en välutvecklad associationsbana (fornix) och ger upphov till septum pellucidum.
...