Uppslagsverket

B

Brocas diagonala band

Bandaletta diagonalis

Cellgrupp Ch2, Ch2, Cellgrupp Ch3, Ch3

Tunn bandformad nervvävnadssträng på hjärnans undersida, belägen, på hö. och vä. sida, medialt i substantia perforata anterior.
Brocas diagonala band består av vit substans med bl.a. tur-och-retur förbindelser mellan amygdala och den septala regionen samt de insprängda acetylcholinproducerande cellgrupperna Ch2 och Ch3.

Cellgrupp Ch2 tillsammans med cellgrupp Ch1 bevattnar hippocampuscomplexet med acetylcholin.
Cellgrupp Ch3 förser bulbus olfactorius med acetylcholin.

Brocas diagonala band brukar räknas som en del av den basala framhjärnan.
...