Uppslagsverket

L

Luktupphöjningen

Tuberculum olfactorium

Liten, hos människan knappt märkbar, upphöjning längst fram/rostralt i substantia perforata anterior.
Tuberculum olfactorium räknas till ventrala striatum
Den gråa substansen i tub. olf. övergår dorsalt i nucleus accumbens och innehåller Callejas cellöar

Hos djur med väl utvecklat luktsinne är tuberculum olfactorium relativt omfångsrik.
...