Uppslagsverket

P

Paraventriculära hypothalamuskärnan

Nucleus paraventricularis (hypothalamicus)

Hypothalamuskärna, paraventriculära, Vasopressin, ADH, Antidiuretiskt hormon, Oxytocin

Paraventriculära hypothalamuskärnan, en till hö. och en till vä. är belägen framtill i hypothalamusområdet. Den producerar, tillsammans med den lilla nucleus supraopticus, hormonerna vasopressin(antidiuretiskt hormon/ADH) och oxytocin. Hormonerna syntetiseras var för sig i olika neuroner, transporteras i axonerna ner till neurohypofysen där de töms ut och tas upp av blodet genom kapillärväggarna för att sedan distribueras runt i kroppen.

Vasopressin/ADH åstadkommer att vatten, som under urinbildningen i njurarna tvingats ut från blodbanan, på plats kan återgå till blodbanan. En försämrad ADH-produktion leder till att kroppen, i värsta fall, kan förlora upp mot 20 liter vatten/dygn i form av ökat urinutflöde vilket skall jämföras med den normala urinmängden/dygn som är 1,5 - 2 liter.
Hormonet anses även vara betydelse för valet av sexualpartner samt för stabiliteten i ett sådant partnerskap.
Young LJ (2009). "The neuroendocrinology of the social brain". Front Neuroendocrinol 30: 425–8.

Oxytocin har en sammandragande effekt på livmodermuskulaturen, särskilt under förlossningsarbetet och på den glatta muskulatur som tömmer mjölkkörtlarna under ammningen. Hormonet ger en känsla av välbefinnande, avslappning och anses underlätta vår förmåga att samverka med andra individer.
...