Uppslagsverket

S

Synhögens medellinjekärnor

Nuclei mediani thalami

Mittställda thalamuskärnor, Thalamus medellinjekärnor, Medellinjekärnor, thalamus, Nucleus paraventricularis (thalamicus), Paraventrikulära thalamuskärnan, Nucleus paratenialis, Nucleus reuniens, Stress, posttraumatisk,

Medellinjekärnorna - nucl. paraventricularis, nucl. paratenialis och nucl. reuniens - räknas till gruppen ospecifika thalamuskärnor.

Medellinjekärnorna består av svårdefinierade tunna stråk med nervceller belägna i thalamus vägg mot tredje ventrikeln. Förväxla inte nucleus paraventricularis i thalamus med den viktiga hormonproducerande (vasopressin och oxytocin) nucleus paraventricularis i hypothalamus.

Synhögens medellinjekärnor tar framförallt emot signaler från formatio reticularis, bl.a. från PAG, locus coeruleus och nucleus raphes dorsalis samt från utspridda områden i den reticulära thalamuskärnan.

Medellinjekärnorna sänder signaler till striatum, nucleus accumbens och amygdala. De har har tur-och-retur förbindelser med gyrus cingulis främre parti, prefrontala cortex och entorhinala cortex samt mer diffust med hela cortex.

Funktionsmässigt anses medellinjekärnorna även vara inblandade i limbiska systemets inälvspåverkan och räknas till gruppen limbiska thalamuskärnor.

Nucl. reuniens är troligtvis en omkopplingsstation inblandad i minnesaktivering från prefrontala cortex till hippocampus. Kärnan förefaller vara av särskild betydelse för minnen kopplade till posttraumatisk stressutlösning.
Xu, W. and Südhof, T. C (2013). A Neural Circuit for Memory Specificity and Generalization. Science,339. 1290-1295.
...