Uppslagsverket

S

Serotoninerg efferens till den subependymala regionen.

...