Uppslagsverket

H

Hjärn-ryggmärgsvätska

Liquor cerebrospinalis

Likvor, Cerebrospinalvätska, CSV (CerebroSpinalVätska), CSF (CerebroSpinalFluid)

En vattenklar vätska som bildas inne i hjärnans ventrikelsystem framförallt av de choroidala flätorna och delvis av det cellager som förövrigt begränsar ventrikelsystemets håligheter d.v.s. från ependymet. Vätskan strömmar genom ventrikelsystemet och ut till subarachnoidalrummet genom hål i 4.de hjärnventrikelns bakre vägg. Ventrikelsystemet rymmer ca. 30 ml vätska och subarachnoidalrummet ca 100 ml.

Under ett dygn bildas drygt 500 ml likvor vilket motsvarar en produktion av ca. 0,35 ml/min. För att tryckförhållandena inuti och utanför hjärnan skall kunna förbli konstanta måste lika mycket likvor - t.ex. 0,35 ml. - som bildas under 1 min samtidigt återgå till blodbanan.

Likvor lämnar subarachnoidalrummet och tar sig över till blodbanan med hjälp av arachnoidalknottrorna som stjälper sig in i den övre mittställda blodledaren.

Likvor har flera uppgifter:

1) fungerar som ett ypperligt förpackningsmaterial (jämför med fostrets förpackning i fostervattnet). Genom att hjärnan har nästan samma specifika vikt som likvor kommer hjärnan där den mer eller mindre svävar "tyngdlös", upphängd i likvor, att ha förlorat lika mycket i vikt som vikten av den undanträngda likvorns volym (Arkimedes princip!). Denna vätskeupphängning gör att hjärnan mycket litet påverkas av de tröghetskrafter som annars skulle göra sig gällande och slita i och stöta sönder hjärnan.

2) fungerar i viss mån som en ersättare för lymfa.

3) transporterar olika substanser exvis från den 3dje ventrikeln till mottagare i den 4de ventrikeln.
...