Uppslagsverket

N

Nucleus intermediomedialis

Nucleus intermediomedialis

Nucleus intermediomedialis tar emot och hanterar visceralafferent information från hela ryggmärgen samt afferens från PAG och den caudala gruppen rafekärnor (serotonin!). Nucleus intermediomedialis bygger autonoma reflexbågar via tvärgående förbindelser med den angränsande nucleus intermediolateralis och de sacrala parasympatiska ryggmärgskärnorna, som i sin tur genererar det preganglionära signalutflödet från ryggmärgen.


Nucleus intermediomedialis utvecklas tillsammans med nucleus intermediolateralis och de sacrala parasympatiska ryggmärgskärnorna i den embryonala ryggmärgen från en och samma längsgående sträng av omogna nervceller, en sådan cellsträng till hö. och en en till vä. Neuronsträngen klyvs så småningom i två särskilda nervcellskolonner, en kraftigare yttre/lateral – den blivande nucleus intermediolateralis och de sacrala parasympatiska ryggmärgskärnorna - och en tunnare inre/medial kolonn - den blivande nucleus intermediomedialis .
Den yttre neuronkolonnen får sin slutliga placering lateralt och ytligt i ryggmärgens intermediära grå substans och ger upphov till ryggmärgens sidohorn. Den inre neuronkolonnen bibehåller sitt ursprungliga läge alldeles vid sidan om centralkanalen framför/ventralt om nucleus dorsalis.
I den färdigbildade ryggmärgen hittar man de båda kolonnerna dels på segmentnivån T1 tom L1-2 och och dels i segmenten S2, S3 och S4.
...