Uppslagsverket

O

Onufs kärna

Onufs nucleus

Ejakulationskärnan., Kontinenskärnan, Genusskillnader 2, Könsskillnader 2, SNB = spinala bulbocavernosus-kärnan (råtta)

Onufs kärna, en på höger och en på vänster sida, ligger längst fram/mest ventralt i ryggmärgssegmentet S2s (ibland även S1s) framhorn. Kärnan består av ca. 600st små till medelstora somatiska motorneuron. Onufkärnans axoner lämnar ryggmärgen och kotkanalen samt ingår därefter i nervus pudendus (som innerverar bäckenbottnens muskulatur, mellangårdens hud samt de yttre könsorganens muskulatur och hud).

Mannens Onufkärna är klart större än kvinnans.

Det är Onufkärnans uppgift att kontrollera:
1/ Musculus sphincter ani externus; en viljestyrd tvärstrimmig muskel som skall hålla analöppningen tillsluten.
2/ Musculus sphincter urethrae; en viljestyrd tvärstrimmig muskel som skall hålla urinblåsans övergång till urinröret (urethra) tillsluten.
3/ Musculus bulbospongiosus och musculus ischiocavernosus; tvärstrimmiga muskler som, särskilt hos mannen, är av betydelse för erektion och ejakulation.

Rubbningar i Onufkärnans funktion leder med avseende på 1/ och 2/ ovan till urin- respektive avföringsinkontinens samt med avseende på 3/ till rubbningar i sexualfunktionen.
Inkontinens = oförmåga att "hålla tätt" (här med avseende på urin och/eller avföring).

Kärnan har ett jämförelsevis mycket starkt inflöde av dopaminerga nervsignaler från cellgrupp A11 i mesencephalon.

Anmärkningsvärt och uppseendeväckande är det faktum att Onufkärnans motorneuronen är unikt motståndskraftiga vid den motorneurondegeneration som ligger bakom sjukdomen ALS (Amyotrofisk LateralSkleros).
...