Uppslagsverk

C

Cellgrupp Ch6

Nucleus tegmentalis dorsolateralis

Dorsolaterala tegmentkärnan. , ,

Tillhör den acetylcholinproducerande cellgruppen

Dorsolaterala tegmentkärnan med cellgrupp Ch6, en sådan kärna på hö.sida och en på vä.sida, ligger i mesencephalons nedre del i anslutning till nucleus tegmentalis dorsalis,Gudden och ingår som en delmängd i PAG.

Kärnans utgående signalflöde ligger samlat i det "uppåtsigande reticulära aktiveringssystemet" d.v.s. i den dorsala tegmentbanan som sänder exciterande grenar till så gott som alla thalamuskärnor vilket kan öka signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken - storhjärnsbarken aktiveras.
...