Uppslagsverk

C

Cellgrupp A10

Dopaminerga neuron (A10) i area tegmentalis ventralis.

Tillhör den dopaminproducerande cellgruppen

Cellgrupp A10, en sådan grupp på höger sida och en på vänster sida, ligger ventralt nära medellinjen i övre delen av mitthjärnan på insidan av substantia nigras kompakta del. De dopaminproducerande nervcellerna ligger till största delen koncentrerade i area tegmentalis ventralis.
...