Uppslagsverk

C

Cellgrupp A9

Substantia nigra, pars compacta.

Dopaminerga neuron (A9) i substantia nigra.

Tillhör den dopaminproducerande cellgruppen

Cellgrupp A9, en sådan grupp på höger sida och en på vänster sida, motsvarar i stort sätt hela substantia nigras kompakta del samt strängar av dopaminerga neuroner som tränger in i substantia nigras retikulära del.
...