Uppslagsverket

N

Nucleus parabrachialis pigmentosus

Dopaminerga neuron (A8) anknutna till substantia nigras compakta del.

Retrorubrala fältet , Cellgrupp A8.

Tillhör formatio reticularis dopaminproducerande cellgrupper

Cellgrupp A8, en sådan grupp på höger sida och en på vänster sida, ligger lateralt i mesencephalons/mitthjärnans tegmentdel (area tegmentalis lateralis), caudalt om/bakom/nedanför nucleus ruber. Ventralt/framåt hänger cellgruppen delvis ihop med gruppen A9 d.v.s. med substantia nigras kompakta del.
Räknas som en del av nucleus parabrachialis pigmentosus.
...