Uppslagsverket

A

Area 8 (Främre blickriktningscentrum)

Area 8 (Frontala blickriktningscentrum)

Blickriktningscentrum, storhjärnans främre, Frontalt blickriktningscentrum

Tillhör premotoriska cortex, är beläget hudsakligen på hemisfärens utsida och motsvarar vårt främre blickriktningscentrum.

Area 8 utbreder sig framför area 6 inom övre delen av hemisfärens ut-och insida. Området kallas för frontala blickriktningscentrum och är av största betydelse för vår förmåga att medvetet, med ögonens hjälp, på ett planmässigt sätt undersöka omvärlden. Aktiveras area 8 på ex.vis höger sida riktas blicken åt motsatt håll, d.v.s. ögonen tittar åt vänster.

Angränsande delar av BA 6 och 9 räknas ofta till frontala blickriktningscentrum
...