Uppslagsverk

C

Cellgrupp A7

Tillhör den noradrenalinproducerande cellgruppen.

Cellgrupp A7 ligger, en grupp på höger sida och en på vänster sida, rostralt i retikulära systemets ytterdel i pons, på gränsen till mesencephalon/mitthjärnan. Cellgruppen ligger på insidan av den övre lillhjärnsarmen och ventralt om locus coeruleus (cellgrupp A6).
...